Saturday, September 23, 2006

Web zen: tiki zen

Saturday, September 23, 2006
10:53 PM
My mother in law was trapped in the tikitiki room once - remind me to tell that story sometime

Web zen: tiki zen: "Xeni Jardin:how to build a tiki bar


tiki bar tv


don tiki


tiki farm


critiki


tikiroom


vegas vic's


kahiki fireplace


konakai
Web Zen Home, Store (Thanks Frank!)

"(Via Boing Boing.)

No comments: